صفحه اصلی>تداخلات دارویی>تداخلات نسخه بیمار>بیمار آقای 60 ساله
تداخلات نسخه بیمار

بیمار آقای 60 ساله

 

بررسی اختلالات دارویی نسخ مختلف

آقای 60 ساله با بیماری غلظت خون ، مشکلات قلبی و پرستات می باشد که داروهای زیر را مصرف میکند:

- Atorvastatin   40 mg -   D

-A.S.A   80 mg       -          D

- Tamsulosin   0.5 mg -   D

- Prazosin    1mg      -      BD

- Allopurinol    100mg -  D

- Pantoprazole  40mg -    BD

تداخلات  دارویی بیمار:

-         مصرف  Allopurinol  در دراز مدت،  باعث کاهش گلبولهای سفید  میگردد و به همین علت میتواند به طور نسبی باعث ضعف سیستم ایمنی بدن بیمار  گردد .

-        توصیه میشود از مصرف Pantoparazol  همزمان با A.S.A  جدا اجتناب شود و یا حداقل با فاصله 4 ساعت ازهم مصرف شود زیرا اثرات دارویی یکدیگر را کاهش می دهند .

- توصیه میشود به لحاظ کاهش عوارض ناخواسته ازمصرف Atorvastatin  همزمان با A.S.A   نیز اجتناب شود و یا به فاصله 12 ساعت ازهم مصرف شود.

-در دوره مصرف    Tamsulosin  احتمال آنکه بیمار در شرایط جابجایی بخصوص هنگام برخاستن  دچار سرگیجه شود وجود دارد لذا توصیه میگردد، مراقبتهای لازم در این خصوص برای بیمار پیش بینی شود.


۱۳۹۶/۱۲/۲۷ 710 شرکت باند و گاز و پنبه کاوه