صفحه اصلی>تداخلات دارویی>تداخلات نسخه بیمار> بیمار آقای 70 ساله
تداخلات نسخه بیمار

بیمار آقای 70 ساله

 

 بیمار70 ساله  با نارسایی قلبی و مشکلات  پرستات داروهای ذیل را مصرف می نماید:

-Tb-A.S.A                  80 mg      D

-Omeprazole           20              D

-Metoral25           BD

-Amlodipine              5            D

-Tamsulsin                 0.4           D

-Sildenafil                   50            PRN

-Atorvastatin              40           BD

-Nitroglycerin            0.4 mgD

- در خصوص  مصرف قرصMetoral بدون مشاوره پزشک به طور یک جانبه قطع نگردد.

از مصرف همزمان َA.S.A  با Atorvastatin   اجتناب شود و توصیه می شود که  با فاصله حداقل 6 ساعت استفاده شود.مصرف همزمان می تواند در دراز مدت باعث افزایش اختلات مغزی بخصوص خطر ریسک خونریزیهای  مغزی را به همراه داشته باشد.

-         از  مصرف همزمان Sildenafil   با Nitroglycerin جدا اجتناب شودچرا که ممکن استباعث کاهش ناگهانی و شدید فشار خون می شود .

-         به لحاظ مصرف  Tamsulsinامکان سرگیجه به هنگام جابجایی بخصوص در وضیعت بلند شدن  ونشستن وبه ویژه هنگامی که برای اولین بار مصرف شودو یا مصرف آن را دوباره شروع شودواز طرفی نیز استعداد بیمار به عفونت افزایش پیدا می کند، لذا پیشگری لازم  در تماس با  بیماران عفونی انجام شود.

-         مصرف طولانی Amlodipine امکان  افزایش ادم اندام محیطی و فوقانی را به همراه دارد ،در صورت بروز علائم با پزشک خود مشورت کنید.

-          با مشورت   پزشک بجای مصرف   Omeprazole بهتراست از قرص   Pantoprazle استفاده شود.


۱۳۹۷/۰۴/۲۳ 230 شرکت باند و گاز و پنبه کاوه