صفحه اصلی>تداخلات دارویی>تداخلات نسخه بیمار> بیمار آقای 70 ساله
تداخلات نسخه بیمار

بیمار آقای 70 ساله

 

 بیمار70 ساله  با نارسایی قلبی و مشکلات  پروستات داروهای ذیل را مصرف می نماید:

-Tb-A.S.A                  80 mg      D

-Omeprazole           20              D

-Metoral                   25           BD

-Amlodipine              5            D

-Tamsulsin                 0.4           D

-Sildenafil                   50            PRN

-Atorvastatin              40           BD

-Nitroglycerin            0.4 mgD

- در خصوص  مصرف قرصMetoral بدون مشاوره پزشک به طور یک جانبه قطع نگردد.

از مصرف همزمان َA.S.A  با Atorvastatin   اجتناب شود و توصیه می شود که  با فاصله حداقل 6 ساعت استفاده شود.مصرف همزمان می تواند در دراز مدت باعث افزایش اختلات مغزی بخصوص خطر ریسک خونریزیهای  مغزی را به همراه داشته باشد.

-         از  مصرف همزمان Sildenafil   با Nitroglycerin جدا اجتناب شود چرا که ممکن است باعث کاهش ناگهانی و شدید فشار خون می شود .

-         به لحاظ مصرف  Tamsulsinامکان سرگیجه به هنگام جابجایی بخصوص در وضیعت بلند شدن  ونشستن و به ویژه هنگامی که برای اولین بار مصرف شود و یا مصرف آن را دوباره شروع شود و از طرفی نیز استعداد بیمار به عفونت افزایش پیدا می کند، لذا پیشگری لازم  در تماس با  بیماران عفونی انجام شود.

-         مصرف طولانی Amlodipine امکان  افزایش ادم اندام محیطی و فوقانی را به همراه دارد ،در صورت بروز علائم با پزشک خود مشورت کنید.

-          با مشورت   پزشک بجای مصرف   Omeprazole بهتراست از قرص   Pantoprazle استفاده شود.


۱۳۹۷/۰۴/۲۳ 1065 شرکت باند و گاز و پنبه کاوه