صفحه اصلی>تداخلات دارویی>تداخلات نسخه بیمار>بیمار خانم 83 ساله
تداخلات نسخه بیمار

بیمار خانم 83 ساله

 

خانم 83 ساله با سابقه هایپرگلاسمی و نارسایی قلبی و تنفس دارای دستور عمل  دارویی است به شرح ذیل:

     - Tab Carvidilol 25 mg    D

      - Tab Digoxi 0.25 mg      D

      -Tab Valsartan  160        BD

      -Tab  Memantan   10 mg D

      -Tab Piracetam   80 mg   D

       -Insulin (NPH)

-  به لحاظ کاهش اثرات     Pharmacotoxic  Psychosis    توصیه می شود که از استفاده همزمان   Memantan   با Piracetam  اجتناب شود و به فاصله  حداقل 6 ساعت مصرف شود  .

-  توصیه می شود که با توجه به شرایط نارسایی تنفسی بیمار  با مشاوره پزشک مربوطه بجای استفاده از  داروی  Carvidilol  از دارو  Bisoprololویا مشابه استفاده شود.


۱۳۹۷/۰۵/۳۰ 701 شرکت باند و گاز و پنبه کاوه