صفحه اصلی>نشریه کاوه>دانلود نشريه کاوه
دانلود نشريه کاوه
Loading the player ...
روشن است که ايجاد امکان تبادل اطلاعات بين مصرف کنندگان متخصص تجهيزات يکبار مصرف پزشکي و توليد کنندگان اينگونه کالاها و انتقال مفاهيم مورد استفاده ايشان، در درمان بيماران، بسيار مهم و حياتي است. نشريه کاوه با حدود پانزده هزار تيراژ در سراسر ايران، رايگان در دسترس قرار مي گيرد و بر آن است تا با اطلاع رساني در زمينه هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي مرتبط با تجهيزات يکبار مصرف پزشکي و ارتباط آن با بخش مصرف و مديريت درمان تجربه اي جديد را براي مخاطبين فرهيخته پزشکي، پيراپزشکي و عموم مردم جامعه به وجود آورد تا چالش ها و مشکلات مرتبط با فرآيند درمان بيماران کامل تر و اساسي تر سامان يابد. لازم به ذکر است تمامي مطالب چاپ شده در نشريه کاوه به صورت دسته بندي از منوي نشريه و اخبار سايت قابل دسترسي براي تمامي بازديد کنندگان محترم سايت مي باشد.

سلامتي حاصل دور انديشي است .


روابط عمومي شرکت باند و گاز و پنبه کاوهنشريه شماره پنجاه و چهار
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 6.47 MB

نشريه شماره پنجاه و سه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 10.73 MB

نشريه شماره پنجاه و دو
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 10.3 MB

نشريه شماره پنجاه و يک
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 10.52 MB

نشريه شماره پنجاه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.pdf 5.09 MB

نشريه شماره چهل و نه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.66 MB

نشريه شماره چهل و هشت
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.38 MB

نشريه شماره چهل و هفت
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.53 MB

نشريه شماره چهل و شش
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.25 MB

نشريه شماره چهل و پنج
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.31 MB

نشريه شماره چهل و چهار
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 7.95 MB

نشريه شماره چهل و سه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.43 MB

نشريه شماره چهل و دو
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 7.78 MB

نشريه شماره چهل و يک
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.59 MB

نشريه شماره چهل
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.76 MB

نشريه شماره سي و نه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.21 MB

نشريه شماره سي و هشت
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.14 MB

نشريه شماره سي و هفت
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.76 MB

نشريه شماره سي و شش
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.78 MB

نشريه شماره سي و پنج
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.37 MB

نشريه شماره سي و چهار
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.85 MB

نشريه شماره سي و سه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.81 MB

نشريه شماره سي و دو
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.5 MB

نشريه شماره سي و يک
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.44 MB

نشريه شماره سي
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 7.88 MB

نشريه شماره بيست و نه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.22 MB

نشريه شماره بيست و هشت
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.33 MB

نشريه شماره بيست و هفت
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.51 MB

نشريه شماره بيست و شش
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.32 MB

نشريه شماره بيست و پنج
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.9 MB

نشريه شماره بيست و چهار
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.31 MB

نشريه شماره بيست و سه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.03 MB

نشريه شماره بيست و دو
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.76 MB

نشريه شماره بيست و يک
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.51 MB

نشريه شماره بيست
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 6.55 MB

نشريه شماره نوزده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.53 MB

نشريه شماره هجده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.86 MB

نشريه شماره هفده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.19 MB

نشريه شماره شانزده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.24 MB

نشريه شماره پانزده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.21 MB

نشريه شماره چهارده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.75 MB

نشريه شماره سيزده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.98 MB

نشريه شماره دوازده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.67 MB

نشريه شماره يازده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 10.29 MB

نشريه شماره ده
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.87 MB

نشريه شماره نه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.73 MB

نشريه شماره هشت
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.61 MB

نشريه شماره هفت
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 9.57 MB

نشريه شماره شش
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.59 MB

نشريه شماره پنج
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.09 MB

نشريه شماره چهار
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.12 MB

نشريه شماره سه
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.79 MB

نشريه شماره دو
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.37 MB

نشريه شماره يک
iconDownloadPlaySize
icon براي دانلود کليک کنيد.jpg 8.57 MB