صفحه اصلی>درباره ما>مسئولیت اجتماعی>برون سازمانی
برون سازمانی

فعالیت های مسئولانه اجتماعی انجام شده شرکت کاوه در بیرون از شرکت 

 شناسایی علل خرید کالاهای بی کیفیت توسط مراکز مصرف بیمارستانی – درمانی

شش عامل موثر در خرید کالاهای بی کیفیت توسط مراکز مصرف بیمارستانی – درمانی عبارتند از :

1- عدم دانش و آگاهی لازم و مورد نیاز نزد عوامل خرید و مصرف کالاها در مراکز بیمارستانی – درمانی.

2- تخصصی بودن آزمایش و کنترل کیفیت کالاهاو عدم حضور کارشناسان مربوطه در مراکز مصرف .

3- عدم وجود تجهیزات مورد نیاز جهت بررسی کیفیت کالاهای خریداری شده در مراکز مصرف.

4- تصور ساده و پیش پا افتاده بودن فرآیند تولید کالاهای فوق الذکر توسط عوامل خرید و مصرف کالا در مراکز بیمارستای – درمانی.

5- تصور اینکه با انجام فرآیند استریل ، تمامی ناخالصی ها و آلودگی های موجود در کالا از بین رفته و تائید قابل مصرف بودن کالاهای استریل شده توسط عوامل خرید و مصرف در مراکز بیمارستانی – درمانی.

6- محدود بودن بودجه و درآمد مراکز درمانی- بیمارستانی و تمایل ناخودآگاه ایشان به خرید کالاهای ارزان تر و در نتیجه کالاهای بی کیفیت موجود در بازار.

ـ شرکت کاوه از سال1377 برای رفع عوامل فوق اقدام به فعالیت های زیر نمود که هم اکنون نیز ادامه دارد:

1- آگهی تبریک روز پزشک.

2- تدوین حداقل 25 مقاله درمورد اهمیت مصرف و تاثیر حیاتی،کیفیت کالا برفرآیند بیمار و چاپ آن در بیش از  15 نشریه ومجله مرتبط.

3- تشریح الزامات و استاندارد ملی ایران و نیز دلایل و تاثیرات عدم رعایت آن برای گروه های پزشکی و پیراپزشکی در همایش ها و نمایشگاه های تخصصی پزشکی و پیراپزشکی.

4- ارسال کارت تبریک روزهای پزشک ، پرستار، دارو ساز ، ماما برای پزشکان و … و نیز مسئولین مربوطه.

5 – مشارکت در برپائی و اجرای جشن روز پرستار و روز جهانی ماما در تهران وکرج.

6- برگزاری دوره های آموزشی در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی و تشرح الزامات فیزیکی ، شیمیائی ، میکروبیولوژی تولید کالاهای مربوطه.

7- انتشار نشریه کاوه ً 2ماهانه شرکت کاوه ً در تیراژ بیش از 12000 نسخه و ارسال آن برای کلیه بیمارستان ها و تعداد زیادی از مراکز درمانی– دانشگاهی و پزشکان متخصص جراح و…

 همکاری با مراکز مربوطه

پنج عامل موثر در اجباری نشدن استاندارد و عدم برخورد و پیگیری قانونی افراد و مراکز کنترلی مربوطه بشرح ذیل شناسائی گردید.

1- عدم تمایل عموم تولید کنندگان به رعایت و کسب نشان استاندارد و نیز تامین کیفیت حداقلی به دلیل محدودیت های پیش رو و پیش بینی افزایش هزینه تولید .

2- عدم تمایل مسئولین رده های بالا  به دلیل احتمال عدم امکان تولید و تامین کالاهای با کیفیت مورد نیاز کشور در داخل ایران.

3- عدم وجود انگیزه لازم برای کارشناسان و تصمیم سازان مراکز کنترلی جهت پیگیری اجباری شدن رعایت موازین استاندارد ملی ایران و وزارت بهداشت .

4- عدم اطلاع و آگاهی کامل کارشناسان و مسئولین مذکور در مورد تاثیر کالاهای بی کیفیت بر فرآیند بهبود بیمار.

5- مهم ندانستن توجه به اینگونه کالاها به دلیل تصور ساده بودن فرآیند تولید کالا

ـ شرکت کاوه از سال 1377 برای رفع عوامل فوق اقدام به فعالیت های زیر نمود که هم اکنون نیز به اشکال دیگر و برای کالاهائی که هنوز مشمول استاندارد اجباری نگردیده اند و یا از طرف وزارت بهداشت به آن توجه نگردیده است ادامه دارد:

1- ارسال کارت تبریک روز استاندارد برای کارشناسان ومسئولین مربوطه.

2- حضور در نمایشگاه ها و همایش های مربوطه.

3- تدوین چند متن مربوط به اهمیت وجودی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واهداف و تاثیر آن بر کیفیت تولید.

4- حضور مستمر در کمیته های کارشناسی و ملی تدوین استانداردهای مربوط به کالاهای تولیدی .

5- پیشنهاد نمونه برداری ازمحل مصرف برای بررسی وکنترل کیفیت آن.

6- جستجوی راهکارهای مناسب برای اطمینان از کیفیت تولیدات عرضه شده به بازار ایران و ارائه آن به مراکز کنترلی.

7- کسب استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت ، محصولات و خدمات شامل:

  • ISO9001:2008
  • ISO13485:2009 : ایزوی مخصوص تجهیزات پزشکی
  • CE MARKING
  • ISO14001:2008  : ایزوی محیط زیست
  • OHSAS 18001:2004: ایزوی ایمنی و بهداشت شغلی
  • ISO 17025 : ایزوی مخصوص آزمایشگاه