صفحه اصلی>درباره ما>مسئولیت اجتماعی>مسئولیت اجتماعی برون سازمانی
مسئولیت اجتماعی برون سازمانی

فعالیت های مسئولانه اجتماعی انجام شده شرکت کاوه در بیرون از شرکت 

 شناسایی علل خرید کالاهای بی کیفیت توسط مراکز مصرف بیمارستانی – درمانی

شش عامل موثر در خرید کالاهای بی کیفیت توسط مراکز مصرف بیمارستانی – درمانی عبارتند از :

1- عدم دانش و آگاهی لازم و مورد نیاز نزد عوامل خرید و مصرف کالاها در مراکز بیمارستانی – درمانی.

2- تخصصی بودن آزمایش و کنترل کیفیت کالاهاو عدم حضور کارشناسان مربوطه در مراکز مصرف .

3- عدم وجود تجهیزات مورد نیاز جهت بررسی کیفیت کالاهای خریداری شده در مراکز مصرف.

4- تصور ساده و پیش پا افتاده بودن فرآیند تولید کالاهای فوق الذکر توسط عوامل خرید و مصرف کالا در مراکز بیمارستای – درمانی.

5- تصور اینکه با انجام فرآیند استریل ، تمامی ناخالصی ها و آلودگی های موجود در کالا از بین رفته و تائید قابل مصرف بودن کالاهای استریل شده توسط عوامل خرید و مصرف در مراکز بیمارستانی – درمانی.

6- محدود بودن بودجه و درآمد مراکز درمانی- بیمارستانی و تمایل ناخودآگاه ایشان به خرید کالاهای ارزان تر و در نتیجه کالاهای بی کیفیت موجود در بازار.

ـ شرکت کاوه از سال1377 برای رفع عوامل فوق اقدام به فعالیت های زیر نمود که هم اکنون نیز ادامه دارد:

1- آگهی تبریک روز پزشک.

2- تدوین حداقل 25 مقاله درمورد اهمیت مصرف و تاثیر حیاتی،کیفیت کالا برفرآیند بیمار و چاپ آن در بیش از  15 نشریه ومجله مرتبط.

3- تشریح الزامات و استاندارد ملی ایران و نیز دلایل و تاثیرات عدم رعایت آن برای گروه های پزشکی و پیراپزشکی در همایش ها و نمایشگاه های تخصصی پزشکی و پیراپزشکی.

4- ارسال کارت تبریک روزهای پزشک ، پرستار، دارو ساز ، ماما برای پزشکان و … و نیز مسئولین مربوطه.

5 – مشارکت در برپائی و اجرای جشن روز پرستار و روز جهانی ماما در تهران وکرج.

6- برگزاری دوره های آموزشی در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی و تشرح الزامات فیزیکی ، شیمیائی ، میکروبیولوژی تولید کالاهای مربوطه.

7- انتشار نشریه کاوه ً 2ماهانه شرکت کاوه ً در تیراژ بیش از 12000 نسخه و ارسال آن برای کلیه بیمارستان ها و تعداد زیادی از مراکز درمانی– دانشگاهی و پزشکان متخصص جراح و…

 همکاری با مراکز مربوطه

پنج عامل موثر در اجباری نشدن استاندارد و عدم برخورد و پیگیری قانونی افراد و مراکز کنترلی مربوطه بشرح ذیل شناسائی گردید.

1- عدم تمایل عموم تولید کنندگان به رعایت و کسب نشان استاندارد و نیز تامین کیفیت حداقلی به دلیل محدودیت های پیش رو و پیش بینی افزایش هزینه تولید .

2- عدم تمایل مسئولین رده های بالا  به دلیل احتمال عدم امکان تولید و تامین کالاهای با کیفیت مورد نیاز کشور در داخل ایران.

3- عدم وجود انگیزه لازم برای کارشناسان و تصمیم سازان مراکز کنترلی جهت پیگیری اجباری شدن رعایت موازین استاندارد ملی ایران و وزارت بهداشت .

4- عدم اطلاع و آگاهی کامل کارشناسان و مسئولین مذکور در مورد تاثیر کالاهای بی کیفیت بر فرآیند بهبود بیمار.

5- مهم ندانستن توجه به اینگونه کالاها به دلیل تصور ساده بودن فرآیند تولید کالا

 شرکت کاوه از سال 1377 برای رفع عوامل فوق اقدام به فعالیت های زیر نمود که هم اکنون نیز به اشکال دیگر و برای کالاهائی که هنوز مشمول استاندارد اجباری نگردیده اند و یا از طرف وزارت بهداشت به آن توجه نگردیده است ادامه دارد:

1- ارسال کارت تبریک روز استاندارد برای کارشناسان ومسئولین مربوطه.

2- حضور در نمایشگاه ها و همایش های مربوطه.

3- تدوین چند متن مربوط به اهمیت وجودی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واهداف و تاثیر آن بر کیفیت تولید.

4- حضور مستمر در کمیته های کارشناسی و ملی تدوین استانداردهای مربوط به کالاهای تولیدی .

5- پیشنهاد نمونه برداری ازمحل مصرف برای بررسی وکنترل کیفیت آن.

6- جستجوی راهکارهای مناسب برای اطمینان از کیفیت تولیدات عرضه شده به بازار ایران و ارائه آن به مراکز کنترلی.

7- کسب استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت ، محصولات و خدمات شامل:

  • ISO9001:2008
  • ISO13485:2009 : ایزوی مخصوص تجهیزات پزشکی
  • CE MARKING
  • ISO14001:2008  : ایزوی محیط زیست
  • OHSAS 18001:2004: ایزوی ایمنی و بهداشت شغلی
  • ISO 17025 : ایزوی مخصوص آزمایشگاه