صفحه اصلی>������ ������������ �������� ��������
گاز استریل قسمت پنجم

گاز استریل قسمت پنجم

 

جامعه محترم پزشکي و درماني کشور

اكسير تندرستي و شادابي ، دانايي است

" قسمت پنجم "

        

بسياري از مشکلات و مسائلي که پيش روي انسان قرار دارد برخاسته از نوع تعامل ايشان با يکديگر و با محيط اطراف مي باشد ، کشف روش حل مسئله مقدم بر اقدام جهت رفع آن مي باشد .همچنين تاکيد مي شود که %۸۰ از روش حل مسئله در صورت آن نهفته است بنا براين با تامل و تفکر مکفي روي اصل مسئله ، همگان مي توانند مسير حل آن را به خوبي کشف نموده و نسبت به رفع آن اقدام نمايند .

مسائل مرتبط با سلامت و بهداشت جامعه ، از حساسيت و اهميت ويژه اي برخوردار است که نگرشي منطبق با علم و منطق را مي طلبد .

علم آن است که قدر خويش بداني

 جهت حل برخي از مسائل به وجود آمده در حوزه بهداشت و درمان که مرتبط با گازهاي طبي – استريل و باند زخم بندي است بر آن شديم تا در اين مقاله به تفاوت اينگونه کالاهاي بهداشتي استاندارد و غير استاندارد پرداخته و همچنين تاثير آن بر سلامتي انسان را به طور اجمال بيان نمائيم .

توليد گازهاي طبي – استريل و باندهاي زخم بندي بسيار فني و تخصصي بوده و با توجه به مصرف آن در اتاقهاي عمل بيمارستانها و نيز مراکز درماني و تماس مستقيم با خون بيمار و ارتباط تنگاتنگ با سلامتي و تندرستي وي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است . آگاهي ما از مراحل مختلف توليد ، همچنين ويژگيهاي ۲۶ گانه استاندارد که نتيجه سالها تجربه و بررسيهاي علمي جهاني است ما را در جهت حل مسائل مربوطه کمک شاياني خواهد کرد .

ادامه مقاله

۱۴- واکنش در مقابل نور ماوراي بنفش

مواد درخشان کننده نوري (B . O )optical brightners ، با جذب نور uv با طول موج کوتاه و نشر آن در بخش مرئي نور (visible ) با طول موج بلندتر ، باعث افزايش نور سفيد منعکس شده از سطح شده و جسم ، سفيدتر و درخشنده تر به نظر مي رسد .

بسياري از اين مواد ، (B . O ) در اثر خوردن ، تنفس و تماس پوستي ايجاد مسموميت شديد مي کند . فرضيه سرطان زا بودن اين مواد با توجه به جذب نور نامريي و نشر نور مريي ايجاد شده است .

طبق نظر فارماکوپه و استاندارد ملي ايران ، استفاده از B .O در باند و گاز که در تماس با نسوج قرار مي گيرند ، ممنوع اعلام شده است .

۱۵- مواد اصلاح کننده رنگ : استفاده از اين مواد نيز غير مجاز مي باشد و عوارض متعددي را براي بيمار مصرف کننده به همراه خواهد داشت .

۱۶- وزن متر مربع

کنترل توام تراکم و نمره نخ بدين صورت امکان پذير مي شود :

نمره نخ ، بيانگر ضخامت نخ مي باشد به گونه اي که هر چه نمره نخ بيشتر باشد ، ضخامت آن کمتر و زير دست آن نرمتر خواهد بود .

اداره محترم استاندارد جهت کنترل نمره و تراکم نخ به منظور حفظ حداقل کيفيت محصول ، حد خاصي را بدين منظور طي جدولي مشخص نموده است که رعايت ان تاثير حتمي را روي کيفيت و کارايي محصول باند و گاز خواهد گذاشت .

رديف

فاکتورهاي اندازه . . .

حد مجاز

دليل

۱۴

واکنش در مقابل نور ماوراي بنفش

نبايد داشته باشد

به دليل ايجاد مسموميت و همچنين سرطان زا بودن برخي از انواع مواد مصرفي غير مجاز

۱۵

مواد اصلاح کننده رنگ

نبايد داشته باشد

به دليل عوارض متعددي که بر بيمار تحميل مي شود

۱۶

وزن متر مربع

طبق جدول استاندارد

کنترل توام تراکم و نمره ( ضخامت) نخ

۱۷ادامه دارد

                                                                                                    شرکت باند و گاز و پنبه کاوه

                                                                                                (سهامی خاص)


کپی با ذکر منبع بلامانع است

 : 2043 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ شرکت باند و گاز و پنبه کاوه