صفحه اصلی>������ ������������ �������� ��������
گاز استریل قسمت هشتم

گاز استریل قسمت هشتم

 

جامعه محترم پزشكي و درماني كشور

" اكسير تندرستي و شادابي ، دانائي است .

             قسمت هشتم

"حدآلودگی مجاز درتوليد ومصرف  گازهای جراحی و استريل وباندزخم بندی "

نگاه جامع به مسائل جزء نیازهای ضروری جهت حل آنها میباشد.پرداختن به قسمتی ازموضوع و ندیدن بخشهای دیگر ،نتیجه ای جزشکست را بهمراه نخواهد داشت .هشدارجدی پیشینهٴتاریخی جراحی به ما، آنست که علیرغم حضور جراحی چیره دست و کادر مجرب اتاق عمل ،مسائلی همچون عدم رعایت بهداشت لوازم ومحیط اتاق عمل    می تواند سلامت بیماران را به مخاطرﺓجدی بیندازد.

"علم آن است که قدرخویش بدانی"

درادامه مباحث ومقالات هفتگانه پیشین درخصوص ضرورت استاندارد سازی و لزوم رعایت موازین حداقلی موضوع استاندارد ملی ایران وفاکتورهای ۲۶ گانه آن در زمینه تولید ومصرف انواع گازهای جراحی واستریل وهمچنین باندهای زخم بندی،درنظرداریم به فاکتورهای بسیاربسیارمهم وحیاتی دیگری بپردازیم که متاسفانه به آن توجه جدی نشده است،یعنی حدآلودگی مجاز درتولید ومصرف گازجراحی واستریل و باندزخم بندی.

می دانیم قبل ازاستفاده از هرنوع گازی ،استریلیزه نمودن آن امری لازم وحتمی می باشد.

اماسوال اساسی اینجاست که هدف ازاین کارچیست ؟

با استریلیزه کردن گازهای جراحی ،فارغ از نوع وروش آن "اعم ازاستفاده ازپرتو اشعه گاما ،اتیلن اکساید ،اتوکلاو ، و...." در بهترین شرایط تنها میکروارگانیسمهای موجود درسطح الیاف پارچه ، کشته ویاغیرفعال می شوند.بنابراین توجه به دونکته زیر بسیارمهم وحیاتی می باشد.

۱- استریلیزاسیون گاز هیچ تاثیری درکنترل فاکتورهای ۲۶ گانه مذکور مثل تنظیم PH ، حذف ناخالصیهای صابونی ،اسیدی و یا بازی و همچنین حذف مواد غیرمجاز استفاده شده و .... نخواهد داشت.

۲- مطمئنا"تعداد لاشه میکروارگانیسم های باقیمانده می تواند مهم و تاثیرگذارباشد چراکه اگر در واحد سطح گاز جراحی ۲ یا ۲۰ یا ۲۰۰ میکروارگانیسم موجود باشد. درهرسه حالت میکروارگانیسمها پس از استریلیزاسیون کشته و یا غیرفعال می شود ولی اینکه   100 یا 1000 یا 10000 عدد لاشه میکروب در سطح پارچه باقیمانده باشد می تواند تاثیر متفاوتی بر روی سیستم دفاعی بدن بگذارد چراکه  با افزایش تعداد لاشه میکروب انتظار عکس العمل سیستم دفاعی بدن و نهایتا" تب وعفونت پس ازعمل ،طبیعی خواهد بود.

بی شک بهداشت فردی ومعاینات دوره ای پرسنل تولید،بهداشت محیطی سالن تولید،تجهیزات پیشرفته وتکنولوژی مناسب و .... می تواند در میزان آلودگی گاز جراحی و طبی تولید شده موثر باشد.

ماسعی خواهیم کرد درمقاله های بعدی ،در ارتباط  با میزان تاثیر موارد فوق در میزان آلودگی مطالبی را ارائه دهیم.               
کپی با ذکر منبع بلامانع است

 : 2079 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ شرکت باند و گاز و پنبه کاوه