صفحه اصلی>پسماند های بیمارستانی
پسماند های بیمارستانی

پسماند های بیمارستانی

 
پسماند بیمارستانی ، به کلیه پسماندهای عفونی و زیان ¬آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز مشابه گفته می ¬شود که به دلیل بالا بودن دستکم یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماری ¬زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن، به مراقبت ویژه (مدیریت خاص) نیاز دارند.پسماندهای بیمارستانی احتمال آلوده شدن با میکروب و در نتیجه خطرناک شدن را دارند بنابراین هیچ یک از پسماندهای بیمارستانی عادی تلقی نمی شوند و حتی بخشی از آن جزو پسماند ویژه قرار می ¬گیرد. و برای مدیریت پسماندهای عفونی نمی توان با آن مشابه سایر پسماندهای بیمارستانی برخورد کرد و لازم است برای مدیریت آن تدابیر خاصی در نظر گرفته شود.براساس آمارهای جهانی در سال 2019 بین 10 تا 52 درصد زباله های بیمارستانی عفونی هستند. زباله هایی که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بسیار خطرناک هستند و حتی در صورت بازیافت نیز ممکن است باعث انتقال بیماری های واگیردار شوند. بر اساس آمارها حدود ۲۱ میلیون نفر دچار هپاتیت «ب»، دو میلیون نفر هپاتیت «سی» و حدود ۲۶۰ هزار بیمار دچار HIV در جهان، بر اثر برخورد سهوی با زباله های عفونی بیمار شده اند. در حال‌ حاضر چند روش‌ برای‌ امحای‌ زباله‌های‌ بیمارستانی‌ وجود دارد. یا باید در درون‌ بیمارستان‌ها گندزدایی‌ شده‌ و بی‌خطر شود. مانند سیستم‌های‌ اتو کلاو، گندزدایی‌ شیمیایی‌ و هیدرو کلاو و... یا باید درست‌ بسته‌بندی‌ شود و با یک‌ سیستم‌ جمع‌آوری‌ بهداشتی‌ به‌ سیستم‌ مرکزی‌ برده‌ شود و در آنجا سوزانده‌ یا دفع‌ بهداشتی‌ شود. ((کپسولیشن‌ یا تثبیت)اتوکلاو، هیدروکلاو و دستگاه حرارت خشک از جمله دستگاههای بی¬ خطرساز با دمای پایین (غیرسوز) هستند که در سالهای اخیر کاربرد زیادی برای تصفیه پسماندهای بیمارستانی پیدا کرده اند. سیستم های حرارتی غیرسوز در کشورهای پیشرفته به عنوان روشی متداول برای امحای پسماندهای عفونی پذیرفته شده است. ز نظر قانونی مسئولیت نظارت بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی و چگونگی بی¬ خطرسازی این پسماندها با وزارت بهداشت است. اما مسئولیت تشخیص حد آلایندگی زیست محیطی پسماندهای بیمارستانی بعهده سازمان محیط زیست است حل مشکلات ناشی از زباله های بیمارستانی یک مسئله پیچیده و چند بعدی است که نیاز به همکاری و همیاری و تجمیع امکانات جامعه (دولت، موسسات خصوصی وعمومی) و به ویژه شهروندان دارد.

 : 868 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹