گاز استریل قسمت سوم

جامعه محترم پزشکي و درماني کشور

اكسير تندرستي و شادابي ، دانايي است

" قسمت سوم "

         سلامتي و عافيت شرط لازم و حتمي براي داشتن زندگي خوب و شاداب مي باشد ، چه اينكه انساني كه سلامت وجودي اش به مخاطره مي افتد نه تنها ، هيچ چيز او را شاد و خوشحال نمي كند بلكه نا اميدي و ترس نيز بر او مستولي مي شود . با توجه به رشد سريع و اعجاب انگيز جوامع بشري ، ما نه تنها براي تامين سلامتي خود ، بلكه بدليل نوع شغل و مسئوليتي كه داريم براي ديگر افراد جامعه نيز تصميم مي گيريم . برخي از اين تصميمات از اهميت بسيار زياد و حياتي برخوردار است چرا كه مي تواند تضمين كننده و يا نافي سلامت جامعه باشد بنا براين آگاهي از شاخصه هاي مورد نياز جهت تصميم گيري لازم و ضروري مي باشد.

" علم آن است كه قدر خويش بداني "

         اين مقاله بر آنست  تا تفاوت استفاده از كالاي بهداشتي استاندارد و غير استاندارد ، از جمله گازهاي طبي – استريل و  تاثير آن بر سلامتي را بطور اجمال بيان كند .

         توليد گاز هاي طبي ، استريل و باندهاي زخم بندي بسيار فني و تخصصي بوده و با توجه به مصرف آن در اتاقهاي عمل بيمارستانها و نيز مراكز درماني و تماس مستقيم با خون بيمار و ارتباط تنگاتنگ با سلامتي و تندرستي وي       از اهميت بسيار زيادي برخوردار است . آگاهي از مراحل مختلف توليد ، همچنين ويژگيهاي ۲۶ گانه استاندارد كه نتيجه سالها تجربه و بررسي هاي علمي جهاني است ما را در جهت اتخاذ تصميم درست و مناسب كمك شاياني خواهد نمود .

  ادامه مقاله قبل :

۸- خارو خاشاك :

بدليل استفاده از نخ پنبه اي صد در صد طبيعي ، احتمال اينكه نخ بافته شده حاوي مقداري خار و خاشاك باشد وجود دارد كه در مرحله سفيدگري – چربي زدائي و شستشوي پارچه تار و پودی بايد كاملاً از سطح زدوده شود ، چرا كه :

8-1- در حين مصرف گاز طبي و استريل احتمال جدا شدن خارو خاشاك و ريزش آن بر روي زخم بيمار وجود دارد كه مي تواند باعث ايجاد عفونت شود .

8-2- خارو خاشاك عموماً سطح صاف و تيزي دارند كه موجب ايجاد خراشيدگي ثانوي روي زخم بيمار خواهد شد .

8-3- خارو خاشاك عموماً بدليل نوع ساختمان فيزيكي از جذب بالاي رطوبت برخوردار مي باشد كه بدين ترتيب احتمال آلودگي ميكروبي را افزايش مي دهد .

۹- ابعاد ظاهري :

گازهاي طبي – استريل در ابعاد مختلف و متنوعي توليد و مصرف مي شود كه با توجه به نوع مصرف براي بيمار و كادر درماني از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و عدم رعايت آن مشكلاتي را ايجاد كرده و از كارايي گاز مي كاهد .

۱۰- تعداد لا :

از موارد مهم جهت تامين كارايي گاز طبي و استريل با توجه به نوع مصرف تعداد لا مي باشد كه رعايت آن لازم و ضروري است .

رديف

فاكتور اندازه گيري شده گازهاي طبي – استريل

حد مجاز

دليل

۸

خاروخاشاك

نبايد داشته باشد

بدليل احتمال جدا شدن خارو خاشاك و ريزش آن بر روي زخم و همچنين تيز بودن سطح آن و جذب رطوبت بالا و احتمال آلودگي ميكروبي

۹

ابعاد ظاهري cm

(غيراستريل)

۱۰%+- اظهارشده

( استريل )

۵%+- اظهار شده

بدليل اهميت ابعاد در نوع مصرف براي بيمار

۱۰

تعداد لا

حداقل ۸ لا

بدليل اهميت تعداد لا دركارايي گاز

۱۱

ادامه دارد .

شركت باندوگازوپنبه كاوه

    (سهامی خاص)


۱۳۹۷/۱۰/۱۰
kavehbgc.com
نام شرکت: