صفحه اصلی>محصولات>باند>باند زخم بندی کاوه
باند
Loading the player ...
باند زخم بندی کاوه
تعداد رای ها:

باند زخم بندی کاوه


 
باند زخم بندی کاوه
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -80 بسته 28عددی در هر کارتن) (200*5)
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -84 بسته 18عددی در هر کارتن)  (200*7.5)
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -80 بسته 14عددی در هر کارتن) (200*10)
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -84 بسته 9 عددی در هر کارتن) (200*15)
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -80 بسته 7عددی در هر کارتن) (200*20)
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -60 بسته 24 عددی در هر کارتن) (300*5)
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -78 بسته 14 عددی در هر کارتن) (300*7.5)
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -60 بسته 12 عددی در هر کارتن) (300*10)
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -78 بسته 8 عددی در هر کارتن) (300*15)
باند زخم بندی کاوه (در لفاف سلفونی -60 بسته 6 عددی در هر کارتن) (300*20)