صفحه اصلی>محصولات>گاز>گاز طبی کاوه (ساده و نخدار)
گاز
Loading the player ...
گاز طبی کاوه (ساده و نخدار)
تعداد رای ها:

گاز طبی کاوه (ساده و نخدار)


 
گاز طبی کاوه
گاز طبی ساده کاوه (با نخ نمره 30 - 16 لا-500 گرم - 20 بسته در هر کارتن) (10*10)
گاز طبی با نخ باریم کاوه (با نخ نمره 30 - 16 لا-500 گرم - 20 بسته در هر کارتن) (10*10)
گاز طبی ساده کاوه (با نخ نمره 30 - 8 لا-500 گرم - 20 بسته در هر کارتن) (10*10)
گاز طبی ساده کاوه (با نخ نمره 20- 16 لا-500 گرم - 20 بسته در هر کارتن) (10*10)
گاز طبی با نخ باریم کاوه (با نخ نمره 20 - 16 لا-500 گرم - 20 بسته در هر کارتن) (10*10)
گاز طبی ساده کاوه (با نخ نمره 20- 8لا-500 گرم - 20 بسته در هر کارتن) (10*10)
گاز طبی ساده کاوه (با نخ نمره 30- 8 لا-200گرم - 50 بسته در هر کارتن) (7.5*7.5)
گاز طبی ساده کاوه (با نخ نمره 20- 8 لا-200 گرم - 50 بسته در هر کارتن) (7.5*7.5)
گاز طبی سردوزی شده با نخ باریم کاوه(نخ نمره 30 - 16 لا -500 گرم) (10*10)
گاز طبی سردوزی شده با نخ باریم کاوه(نخ نمره 20- 16 لا -500 گرم) (10*10)