صفحه اصلی>محصولات>گاز>لانگ گاز کاوه (ساده و نخدار)
گاز
Loading the player ...
لانگ گاز کاوه (ساده و نخدار)
تعداد رای ها:

لانگ گاز کاوه (ساده و نخدار)


 
لانگ گاز کاوه
لانگ گاز با نخ باریم کاوه(دو لایه - 30 عدد در هر بسته - 18 بسته در هر کارتن ) (30*40)
لانگ گاز با نخ باریم کاوه(سه لایه - 20عدد در هر بسته - 18 بسته در هر کارتن ) (30*40)
لانگ گاز با نخ باریم کاوه(چهار لایه - 15 عدد در هر بسته - 18 بسته در هر کارتن ) (30*40)
لانگ گاز با نخ باریم کاوه(دو لایه - 20عدد در هر بسته - 18 بسته در هر کارتن )  (40*50)
لانگ گاز با نخ باریم کاوه(سه لایه - 15 عدد در هر بسته - 16 بسته در هر کارتن )  (40*50)
لانگ گاز با نخ باریم کاوه(چهار لایه - 10 عدد در هر بسته - 18 بسته در هر کارتن )  (40*50)
لانگ گاز با نخ باریم کاوه(دو لایه - 10 عدد در هر بسته - 20 بسته در هر کارتن )  (50*70)