صفحه اصلی>درباره ما>استاندارد های اخذ شده
استاندارد های اخذ شده

استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت مخصوص تجهیزات پزشکی  ISO 13485  


استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی و بهداشت  OHSAS 18001


  استاندارد بین المللی مدیریت محیط زیست  ISO 14001


   استاندارد بین المللی مدیرتی  ISO 9001


سلامتی حاصل دوراندیشی است