صفحه اصلی>درباره ما>افتخارات شرکت کاوه
افتخارات شرکت کاوه

* اولین دارنده گواهینامه اجباری استاندارد ملی ایران برای تولید گاز جراحی، گاز

استریل و باند زخم بندی

 
* اولین دارنده گواهینامه تشویقی استاندارد ملی ایران برای تولید گاز استریل

 وازلینه
.
 
* دارنده گواهینامه اجباری استاندارد ملی ایران برای تولید گاز استریل وازلینه
 
* دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید پنبه بهداشتی .
 
* اولین دارنده پروانه ساخت برای تولیدات گاز جراحی ، گاز استریل، گاز استریل

 وازلینه، باند زخم بندی ، باند

  * کناربافته، باندکشی و نخ باریم از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ،

 درمان و آموزش پزشکی

* دریافت پروانه ساخت پنبه بهداشتی از اداره کل نظارت بر مواد غذایی و

 بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
* دریافت جایزه ملی کیفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  در سطح

 اهتمام در سال 1390، به عنوان

* اولین شرکت تولیدکننده  تجهیزات پزشکی یکبار مصرف در ایران

 
* دریافت استاندارد مدیریت کیفیت   ISO13485:2003، استاندارد مدیرتی

 مخصوص تجهیزات پزشکی

 
* دریافت استاندارد مدیریت کیفیت   ISO9001:2008
 
* دریافت استاندارد سیستم های مدیریتی محیط زیسـت  2004 ::ISO14001
 
 *دریافت استاندارد سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت

شغلی 
OHSAS18001:2007

* دریافت استاندارد محصول کشورهای اروپائی   CE MARK
 
* دریافت تندیس طلائی ابتکار و کیفیت برتر بین المللی سال  ۲۰۰۲ میلادی

 پاریس

 
* دریافت نشان بین المللی۱۰۰ TQMCC ازموسسه بین المللی  B.I.D.
 
* دریافت لوح تقدیر مدیریت نمونه استان مرکزی
 
* دریافت لوح تقدیر شرکت برتر در استانداردهای ملی موسسه استاندارد

 وتحقیقات صنعتی ایران


* دریافت لوح تقدیر مسئول فنی نمونه کشور از اداره نظارت بر مواد غذایی،

 بهداشتی و دارویی

 
* انتخاب کارگر نمونه استان مرکزی در سالهای 1383 و 1389
 
* دریافت تقدیرنامه مسئول کنترل کیفیت نمونه استان مرکزی از اداره استاندارد و

 تحقیقات صنعتی استان مرکزی در سالهای 1384 و 1392

 
* دریافت لوح تقدیر واحد برتر در نوآوری و مدیریت از سازمان صنایع و معادن

استان تهران در سال 1389

 
 * دریافت تقدیرنامه از اداره کل تجهیزات پزشکی ، وزارت بهداشت،درمان و

 آموزش پزشکی به عنوان اولین دارنده پروانه ساخت برای انواع محصولات تولیدی

 شرکت

 
* دریافت تقدیرنامه از مدیریت درمان و معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی

 تهران

 
* دریافت تقدیرنامه از رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا
 
* انتخاب مدیر عامل شرکت کاوه به عنوان کارآفرین نمونه از طرف دانشکده کار

 آفرینی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1392

 
* انتخاب مدیریت شرکت به عنوان مدیر نمونه از طرف موسسه استاندارد و

 تحقیقات صنعتی در سال 1392

 
* انتخاب مسئول کنترل کیفیت شرکت به عنوان مسئول کنترل کیفیت نمونه از

طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال 1392

 
* دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف کننده در سال 1393، از طرف سازمان

 حمایت از تولید کننده و مصرف کننده

 
* دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف کننده در سل 1394، از طرف سازمان

 حمایت از تولید کننده و مصرف کننده برای دومین سال متوالی

 
 *دریافت تندیس چهره های ماندگار کیفیت ایران در سال 1394
 
* دریافت لوح تقدیر اصالت برند از مجمع متخصصین ایران 1394
 
* دریافت تندیس تجلیل از سه دهه مدیرت جهادی در عرصه تولید و خدمات

 جهادی در حوزه سلامت 1394

 
* دریافت لوح تجلیل از سه دهه مدیرت جهادی در عرصه تولید و خدمات جهادی

 در حوزه سلامت 1394